Menu
U hebt nog niets aan uw favorieten toegevoegd.

Om een artikel aan uw lijst met favorieten toe te voegen, klik op
U hebt niets in uw winkelwagen

Uw geschenkbon registreren?


Pincode

*Verplichte velden

 

In overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 wordt de op dit formulier vergaarde informatie door Wonderbox SAS en Vivabox nv opgeslagen in een computerbestand. Zij zijn noodzakelijk voor de dienstverlening en worden vergaard om de dienst te kunnen verlenen, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub b) van de Europese Verordening 2016/679. Ze worden ook gebruikt in de strijd tegen fraude. De gegevens zijn bestemd voor Wonderbox SAS en voor alle door haar gecontroleerde vennootschappen en onderaannemers van Wonderbox. Zij kunnen worden overgedragen aan onderaannemers binnen of buiten de EU. Voor gegevens die buiten de EU worden doorgegeven, heeft de verantwoordelijke voor de verwerking de in artikel 46. 2) sub c) van de Verordening bedoelde passende waarborgen ingesteld en beschikbaar gesteld (zie het Vertrouwelijkheidsbeleid op op vivabox.be ). Het niet-meedelen van deze gegevens maakt de uitvoering van de dienstverlening onmogelijk. De gegevens worden bewaard gedurende 3 jaar, te rekenen vanaf het einde van de commerciële relatie voor klanten-prospecten en klanten-niet prospecten, en 3 jaar vanaf de vergaring of het laatste contact uitgaande van de prospect voor prospecten-niet klanten, in overeenstemming met de vereenvoudigde norm NS-048 van de CNIL (Commission Nationale Informatique & Libertés).

U hebt recht op toegang, rechtzetting, verwijdering, draagbaarheid van uw gegevens en op verzet tegen of beperking van de verwerking ervan. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u zich schriftelijk wenden tot: VIVABOX – Klantendienst – Brand Whitlocklaan 87 – 1200 Brussel. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. De vergaarde gegevens worden niet gebruikt voor de implementatie van een geautomatiseerd besluit.

 

Uw geschenkbon registreren

  • Om het meest recente en gedetailleerde aanbod van activiteiten te verkrijgen
  • Om de geldigheidsdatum van uw geschenkbon na te kijken
  • Om eindeloos te genieten van een gratis omruiling of verlenging11
  • Om de volledige reservatiegevens van alle partners te terug te vinden
  • Om de garantie bij diefstal of verlies te activeren
  • Om uw geschenkdoos op elk moment te kunnen registreren

Waar het nummer van de geschenkbon terugvinden